top of page

Carmen en Wanga

ADOPTED/GEADOPTEERD//Two inseparable sisters!

Twee onafscheidelijke zussen!

Two sisters are looking for those who will give them home and love! They were taken outside in a cardboard box after the death of the old woman in Moscow, with whom they lived. They stayed there all night and all day, afraid to step into an unknown world until volunteers from the shelter came to get them. Over time, all tests confirmed the health of both sisters. However, a sad fact was also discovered during the investigation. Both cats were visually impaired, they were born with this genetic defect. They can see silhouette and light spots, but unfortunately they cannot see normally ...
However, both have excellent memories, they quickly master the situation and feel confident in a familiar space.
For the rest Carmen and Wanga are healthy, neat, they love people and they are well mannered. They are nice with other cats and with small dogs. Children prefer 12-14 years old and older. Carmen and Wanga still need a special approach and safe environment and beter if new family has experience with cats.
They are in the shelter since November 28, 2019.
Sterilized, vaccinated. They are perfectly trained to go to the catbox.
Carmen and Wanga together look for one family, they are inseparable!!

Email: catspetconnect@gmail.com
P.S.: The adoption takes place through the PetConnect association with an official agreement. The adoption costs are € 210 (airline ticket, vaccines, passport, electronic chip).

Twee zussen zijn op zoek naar degenen die hen thuis en liefde zullen geven! Ze werden na de dood van de oude vrouw in Moskou, bij wie ze woonden, buiten gebracht in een kartonnen doos. Ze bleven daar de hele nacht en de hele dag, bang om een ​​onbekende wereld in te stappen, totdat vrijwilligers uit het asiel hen kwamen halen. Na verloop van tijd bevestigden alle tests de gezondheid van beide zussen. Maar tijdens het onderzoek werd ook een triest feit ontdekt. Beide katten waren slechtziend, ze werden geboren met dit genetische defect. Ze kunnen silhouet en lichte vlekken zien, maar helaas kunnen ze niet normaal zien ...
Beiden hebben echter uitstekende herinneringen, ze beheersen de situatie snel en voelen zich zelfverzekerd in een vertrouwde ruimte.
Voor de rest zijn Carmen en Wanga gezond, netjes, zij houden van mensen en zij zijn welgemanierd. Bij andere katten gaat het prima, ook bij kleine honden. Kinderen liever van 12-14 jaar oud. Carmen en Wanga hebben nog steeds een speciale aanpak en een veilige omgeving nodig en de ervaring met katten van nieuw gezin.
Zij zijn In het asiel sinds 28 november 2019.
Gesteriliseerd, gevaccineerd. Ze zijn perfect opgeleid naar het kattenbak gaan.
Carmen en Wanga samen zoeken één gezin, ze zijn onafscheidelijk!!

info: Email: catspetconnect@gmail.com
P.S. De adoptie gebeurt via de vereniging PetConnect met een officiële overeenkomst.

bottom of page