top of page

Archie 3

Adopted Meet Archie who came to the shelter as a little puppy and was a fun, playful kid. He was the only one of his brothers and sisters who loved to play the ball and could chase him for hours. But where in the shelter do puppies play? All week they are locked in benches and only once a week do babies have the opportunity to go for a walk.

Archie (3) kwam als kleine puppy naar het asiel en was een leuke, speelse jongen. Hij was de enige van zijn broers en zussen die graag de bal speelde en kon uren achterna zitten.

Meet Archie who came to the shelter as a little puppy and was a fun, playful kid. He was the only one of his brothers and sisters who loved to play the ball and could chase him for hours. But where in the shelter do puppies play? All week they are locked in benches and only once a week do babies have the opportunity to go for a walk. As time passed, Archie stopped playing the ball and generally stopped playing. On his face now rarely see a smile. While his brothers are running around, fooling around, Archie is on the sidelines and watching. Sometimes he gets involved in the general game of catching up and then sad wrinkles are smoothed out on his face and he becomes the very Archik, who so loved to play the ball. Ah, if Archie had a house and a beloved family, he would again become playful and cheerful. After all, Archie loves and appreciates the attention of a person. As soon as you begin to stroke Archie and say good words to him, he freezes, as if he is afraid to frighten away this fleeting happiness. But when his family is next to him every day, this fear will quickly evaporate. Here he is, Archie, gentle and affectionate, calm and delicate, playful and cheerful. And Archie has many other qualities that neither he nor his guardians know about. This happiness is to discoverer by the Archik new family. Take a look at our wonderful boy and go with him on an exciting journey through life Height at neck about 50 cm Walks well on a leash Healthy, vaccinated, neutered Born July 1, 2017

Archie (3) kwam als kleine puppy naar het asiel en was een leuke, speelse jongen. Hij was de enige van zijn broers en zussen die graag de bal speelde en kon uren achterna zitten. Maar waar spelen puppy's in het asiel? De hele week zitten ze opgesloten in strakke behuizingen en slechts één keer per week hebben baby's de mogelijkheid om te stoeien tijdens een wandeling. Naarmate de tijd verstreek, stopte Archie met het spelen van de bal en stopte over het algemeen met spelen. Op zijn gezicht zie je nu zelden een glimlach. Terwijl zijn broers rondrennen, voor de gek houden, staat Archie aan de zijlijn en kijkt toe. Soms raakt hij betrokken bij het algemene inhaalspel en dan worden droevige rimpels op zijn gezicht gladgestreken en wordt hij de echte Archik, die zo graag de bal speelde. Ach, als Archie een huis en een echt gezin had, zou hij weer speels en opgewekt worden. Archie houdt immers van mensen en waardeert de aandacht van elk persoon. Zodra je Archie begint te aaien en hem goede woorden zegt, bevriest hij, alsof hij bang is om dit vluchtige geluk weg te jagen. Maar met zijn familie elke dag naast hem is, zal deze angst snel verdwijnen. Hier is hij, Archie, zachtaardig en aanhankelijk, kalm en delicaat, speels en opgewekt. En Archie heeft nog veel meer eigenschappen waar hij noch zijn voogden van op de hoogte zijn. Dit geluk van de ontdekker gaat naar de familie Archik. Bekijk onze geweldige jongen en ga met hem mee op een spannende reis door het leven! Archie is 50 cm groot chip № 643094100486404 De adoptie gebeurt via de vereniging PetConnect met een officiële overeenkomst.

bottom of page